รวมVDO

1.มหาวิทยาลัย เปิดคณะอย่างไร้ทิศทาง

2.วีดีทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

3.วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา

4.ห้องแนะแนวเลือกคณะอย่างไรให้ติดชัว

5.แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร

8.แนะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

9.แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

10.แนะแนวสอบตรงนิติศาสตร์

11.ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตรง มศว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s