มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยชินวัตร (มชว.)

 

Shinawatra University (SIU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2542
ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นสละ
สีประจำสถาบัน : สีเทา-เขียว-ส้ม
จำนวนคณะ : 2 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 259 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : หน่วยกิตละ 3,000 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ : 99 หมู่ 10 ตำบาลบางเตย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี โทร 0 2599 0000
เว็บไซต์ : http://www.Shinawatra.ac.th

ประวัติ

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร. สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น

มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นผู้นำ การจัดการ ความเป็นนักลงทุน ไปพร้อมๆ กับมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เป็น “รูปอาร์ม” ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งความรู้ ดวงอาทิตย์นี้จะแผ่รังสีของความเฉลียวฉลาด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นหนทางไปสู่รากฐานการศึกษา ทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านวัตถุ และมุมมองด้านศาสนา

สีประจำสถาบัน ได้แก่ “สีเทา-เขียว-ส้ม” ซึ่งสีเทา ซึ่งหมายถึง การอยู่ในระเบียบวินัย สีเขียวหมายถึง การเป็นหนึ่งเดียวกับสังคม และสีส้ม หมายถึง การเริ่มต้นใหม่ด้วยการศึกษา

ต้นไม้ประจำสถาบัน คือ “ต้นสละ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญในพระพุทธศาสนา นอกขากนี้ยังเป็น ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ดอกสละมีกลับแข็งสีชมพูอมส้ม 4-6 กลีบและจะบานในช่วงเข้าพรรษา มีจุดเด่นคือ กลิ่นหอมที่ว่ากันว่าเหมือนมาจากสวรรค์ เป็นกลิ่นที่ผสมกันระหว่างน้ำหอมชั้นดีราคาแพงและกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติ

มีอะไรเรียนบ้าง

1. School of Technology
Bachelor of Science in Management Technology
– Architectural Technology Management
– Engineering Management
– Management Information Systems
– Food and Biotechnology Management
Bachelor of Science in Computer Science
– Computer Science
– Software Engineering
– Communication and Information Systems
– Business Informatics

2. School of Management
Bachelor of Business Administration in Management
– Management
– International Business

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 3,000 บาท ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนประมาณ 18 หน่วยกิต ดังนั้นจึงเสียค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 54,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว เช่น ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าประกันของเสียหาย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 761,135 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

* ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่างๆมากมาย เช่น Sound Lab สำหรับการฝึกการออกเสียงและสนทนาภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบดิจิตอลและชิ้นส่วนไมโครคอมพิวเตอร์ และ Operating Systems and Networking Lab ที่เป็นศูนย์รวม IT
* Language Center ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
* หอสมุด มีหนังสือ นิตยสาร และบทความที่ทันสมัยกว่า 10,000 เล่ม ให้บริการ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเชื่อมต่ออนไลน์เพื่ออ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆเป็นจำนวนหลายพันเล่มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
* ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และยังให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
* ศูนย์กีฬา ที่มีอุปกรณ์กีฬาทันสมัยครบครัน
* ศูนย์บริการสำหรับของหาย ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในกรณีนักศึกษาทำของหาย แต่ก็ได้จัดตั้ง Lost and Found Office ขึ้น หากทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหาย สามารถแจ้งได้ที่ สำนักทะเบียน บริเวณชั้นล่าง อาคารวิชาการ หรือพบของที่ไม่มีเจ้าของก็สามารถนำมาไว้ที่นี่ได้เช่นกัน
* บริการรถบัสจากอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ไปยังมหาวิทยาลัยชินวัตร
* โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารเกือบตลอดทั้งวันในช่วงเปิดภาคเรียน แต่ในช่วงที่โรงอาหารปิด นักศึกษาก็สามาถหาซื้ออาหารกล่อง หรืออาหารสำเร็จรูป ได้ที่ร้านมินิมาร์ทภายในมหาวิทยาลัย หรือห้องอาหารภายนในหอพัก
* หอพักนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาที่ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันมีอาคารหอพัก 5 ชั้น 2 อาคาร ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาคารหลักๆในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาใช้เวลาเดินมาเรียนเพียง 6-7 นาทีเท่านั้น ห้องพักจะมีให้เลือก 3 แบบคือ ห้องเดี่ยว ห้องคู่ และห้อง 3 คน โดยทุกห้องจะมีโทรศัพท์ ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น และในบริเวณใกล้เคียงหอพัก ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานที่เล่นกีฬา ร้านซัก-รีด และคลีนิกที่มีพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากนี้ที่หอ 2 ยังมีร้านเสริมสวย ห้องอาหาร และครัว ด้วย

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและแบบบางส่วน ได้แก่
1. ทุนแบบ 100% สำหรับนักเรียนที่มีคะแนน GPAX เท่ากับ 3.00 อยู่ในกลุ่มคะแนน 20% สูงสุดขณะเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย และอยู่ในกลุ่ม 10% สูงสุดของวิชาเลขและภาษาอังกฤษ
2. ทุนแบบ 75% สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนน 25% สูงสุด และได้เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาที่สอง 2.75 ขึ้นไป
3. ทุนแบบ 50% สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนน 50% สูงสุด และได้เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาที่สอง 2.75 ขึ้นไป
4. ทุนแบบ 25% สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนน 50% สูงสุด ขณะเรียนระดับมัธยมปลาย

 

ชีวิตนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีหนึ่งต้องอยู่หอพักของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งภายใต้ความคิดที่ต้องการให้หอพักเป็น Living, Learning and Caring Center นั้น มหาวิทยาลัยชินวัตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อนักศึกษา เช่น คอร์สเรียนแอโรบิกและโยคะ การเดินทางไปทัศนศึกษาช่วงวันหยุด คอนเสิร์ต งานประเพณี เช่น งานลอยกระทง หรืองานเลี้ยงคริสต์มาส และการเรียนพิเศษ

ในวันจันทร์-ศุกร์ นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง แต่ในวันเสาร์-อาทิตย์ นักศึกษาสามารถเข้ามาเดินเล่น หรือดูหนังตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในกรุงเทพฯ หรือจะไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดสวนจตุจักรก็สามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีบริการรถบัสเข้ามายังสถานที่ดังกล่าวในวันหยุด ในอัตราค่าโดยสารที่ไม่แพง แต่ต้องมีการจองตั๋วล่วงหน้า

 รายละเอียดเพิ่มเติม

http://campus.sanook.com/925025/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A7/

อ้างอิง

http://campus.sanook.com/925025/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A7/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s