คุรุ หริไร

คุรุ หริไร

harraiji

 คุรุ หริไร
(อายุขัย: 1630 – 1661 & ครองราชย์: 1644 – 1661)

                                   ท่านคุรุ หริไร เกิดในปี ค.ศ. 1630 ที่หมู่บ้านชีช มาฮาล ในอำเภอกีรัตปูร ในเมืองโฮเชียปูร พระบิดาของท่าน คือ ท่าน บาบา กุรดิทตะ ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของท่าน คุรุ หริโควินท์ และพระมารดาของท่าน คือ ท่าน มาตา นิฮาล กอร์    ต่อมาท่านได้สมรสกับ ท่าน กฤษ์ชั่น กอร์ ยิ (เดิมชื่อ ท่าน สุลักคาณิ) และ   มีลูกชาย 2 คน คือ ท่าน บาบา ราม หราย และ ท่าน ฮัร กฤษ์ชั่นเมื่อท่านมีอายุได้ 14 ปี และได้ฝึกฝนวิชาต่างๆ จนเชี่ยวชาญแล้ว ท่าน คุรุ หริไร ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็น          พระศาสดาผู้ชี้นำทางสว่างให้กับเราทุกคน และท่านเป็นศาสดาองค์ที่ 7 ของศาสนาซิกข์นั่นเอง
                                  ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเป็นเด็ก ท่านจะมีจิตใจเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างยิ่ง ทำให้เป็นที่รักและเป็นมิ่งขวัญของท่านปู่ของท่าน (ท่าน หริโควินท์) เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับท่านปู่ของท่าน ท่าน คุรุ หริไร สามารถสร้างกองกำลังกองทัพทหารม้าของท่านได้มากกว่า 2,200 คน เพื่อปกป้องดูแลท่านและลูกศิษย์ของท่านทุกคน
                                 นอกจากนี้ ท่าน คุรุ หริไร ยังได้สร้างโรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษาคนป่วย โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล ซึ่งท่าน คุรุ หริไร ได้เคยให้การรักษาลูกชายคนโตของกษัตริย์ ชาช์ จาฮัน ที่มีชื่อว่า ท่าน ดารา ชิโกฮ์ ถึงแม้ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกษัตริย์มัคฮาลดีขึ้น แต่ก็เป็นเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น จนถึงช่วงเวลาที่ท่าน ออรังเซ็บ ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เท่านั้นต่อมาไม่นานนัก เนื่องจากท่าน คุรุ หริไร ไม่ค่อยชอบในในพฤติกรรมของลูกชายคนโตของท่านเท่าใดนัก ท่านจึงได้ตัดสินใจแต่งตั้งให้ลูกชายคนเล็กของท่าน คือ ท่าน ฮัร กฤษ์ชั่น ยิ ขึ้นเป็นพระศาสดาองค์ต่อไป

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A3/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s