คุรุ อรชุนเทพ

คุรุ อรชุนเทพ

arjan คุรุ อรชุนเทพ

(อายุขัย: 1563 – 1606 & ครองราชย์: 1581 – 1606)

                           ท่านคุรุ อรชุนเทพ เป็นลูกชายคนสุดท้องของ ท่าน คุรุ รามทาส และ มาตา บาณิ ยิ ท่านเกิดที่เมืองโกอิงวัล ใน ปี ค.ศ. 1563 ต่อมาใน ปี ค.ศ.1579 ท่านได้สมรสกับ ท่าน กังกา เดวี ซึ่งเป็นลูกสาวของ ท่าน กฤษณ์ชั่น จันทร์ และท่านมีลูกชาย 1 คน ชื่อ ท่าน ฮัรโฆบินด์
                           ใน ปี ค.ศ. 1581 พระบิดาของท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้ท่านขึ้นเป็นพระศาสดาองค์ที่ 5 ของศาสนาซิกข์ ท่านก็ได้เริ่มทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาและเลือกเมืองอัมริตซาร์เป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาซิกข์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านได้เดินทางจากเมืองโกอิงวัลไปยังเมืองรามดาสปูร (อัมริตซาร์) เพื่อปฏิบัติงานตามคำสั่งของพระบิดาต่อให้สำเร็จ
                           ท่านได้สร้างบ่อน้ำขึ้น 2 แห่ง คือ ที่เมืองซันโตกซาร์ และที่เมืองอัมริตซาร์ ต่อมาท่านได้สร้างวัดฮัรมันดิร ซาฮิบ (วิหารทองคำ) ให้ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางบ่อน้ำในเมืองอัมริตซาร์ โดยการก่อสร้างครั้งนี้ได้เชิญนักบวชชาวมุสลิมชื่อดังที่มีชื่อว่า เมน เมียร์ มาเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ให้
                           เนื่องจากชื่อเสียงของ ท่าน คุรุ อรชุนเทพ ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ เป็นสาเหตุทำให้มีคนคิดอิจฉาริษยาและคิดทำร้ายท่าน ซึ่งครั้งหนึ่ง พี่ชายของท่านคุรุ อรชุนเทพ ได้เคยปั้นเรื่องยุแหย่ กษัตริย์ ยีฮังกีร ว่า ท่านคุรุ อรชุนเทพ นั้นเป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้ลุกชายของกษัตริย์ คือ ท่านคุสรุทำการก่อกบฏต่อกษัตริย์ ยีฮังกีร ท่านกษัตริย์ ยีฮังกีร ผู้ซึ่งหาโอกาสที่จะกำจัดท่านคุรุ อรชุนเทพ อยู่แล้ว จึงได้ฉวยโอกาสนี้ ออกคำสั่งจับตัว ท่านคุรุ อรชุนเทพ ในทันทีเมื่อเห็นดังนี้ ท่านคุรุ อรชุนเทพ ก็รู้ดีว่านี้เป็นลางร้ายของภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น ท่านจึงได้ตัดสินใจแต่งตั้งให้ลูกชายของท่าน คือ ท่าน ฮัร โฆบินด์ ขึ้นเป็นพระศาสดาองค์ต่อไป ซึ่งท่านก็คือพระศาสดาองค์ที่ 6 ในศาสนาซิกข์

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s