คุรุ โควินทสิงห์

คุรุ โควินทสิงห์

gobind1

 คุรุ โควินทสิงห์
(อายุขัย: 1666 – 1708 & ครองราชย์: 1675 – 1708)

                        ท่าน คุรุ โควินทสิงห์ (เดิม ชื่อ ท่าน โควินท์ หราย) เกิดเมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1666 ในเมืองปัทนา ในจังหวัดบิฮาร พระบิดาของท่าน คือ ท่าน คุรุ เตฆพหุระ ยิ ซึ่งเป็นพระศาสดาองค์ที่ 9 ของศาสนาซิกข์ และพระมารดาของท่านคือ ท่าน มาตา กุจริ ท่านมีลูกชาย 4 คน คือ ท่านอยิต ซิงห์ (เกิดเมื่อ ปี ค.ศ. 1687) ท่านยูยาร์ ซิงห์ (เกิดเมื่อ ปี ค.ศ. 1691) ท่านโซราวอร์ ซิงห์ (เกิดเมื่อ ปี ค.ศ. 1696) และท่านฟาเต้ห์ ซิงห์ (เกิดเมื่อ ปี ค.ศ. 1699)ท่านมีอายุได้เพียง 10 ขวบเท่านั้น เมื่อท่านได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นพระศาสดาองค์ที่ 10 ของศาสนาซิกข์ ในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1675
                       ท่าน คุรุ โควินทสิงห์ สนใจในการศึกษาหาความรู้ทั้งวิชาการป้องกันตัว และทางด้านภาษาศาสตร์ ท่านได้แต่งบทกลอนและบทเพลงต่างๆ มากมาย เช่น บทกลอนวาร ศรี บากอติ ยิ กิ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของบทกลอนจันดิ ดิ วาร ที่ท่านได้แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1684 และเป็นบทกลอนบทแรกที่ท่านได้แต่งขึ้นมา บทกลอนนี้จะเขียนขึ้นถึงการแข่งขันระหว่างพระเจ้า คือความดี และอสูรร้าย คือความชั่ว ตามอย่างที่ได้บรรยายไว้ใน มากันเดยา ปูรานา บทกลองเชิงสงครามเช่นนี้ และอื่นๆ เช่น บทจันดิ จาริทรัส ซึ่งเขียนไว้ในภาษาบราจ ถูกเขียนขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ลูกศิษย์ของท่านเตรียมพร้อมในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความอยุติธรรม และการปกครองแบบเผด็จการในสมัยนั้น
                      เมื่อท่าน คุรุ โควินทสิงห์ รู้ตัวว่าท่านใกล้จะลาจากโลกนี้ไปแล้วนั้น ท่านได้เรียกลูกศิษย์ของท่านเข้ามาหา และได้ประกาศว่า ต่อจากนี้ไป พระมหาคัมภีร์ คุรุ ครันถะสาหิพ จะเป็นตัวแทนของเราเพื่อชี้นำทางสว่างให้กับพวกเราทุกคนตลอดไป และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวซิกข์ทั้งหลายก็นับถือ พระมหาคัมภีร์ คุรุ ครันถะสาหิพ เปรียบเสมือนพระศาสดาของพวกเขาตลอดมา

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s