คุรุ เตฆพทุร์

คุรุ เตฆพทุร์

teghbhahadur

คุรุเตฆพทุร์
(อายุขัย: 1621 – 1675 & ครองราชย์: 1664 – 1675)

                         ท่านคุรุเตฆพทุร์ เกิดเมื่อ ปี ค.ศ. 1621 ที่หมู่บ้านคุรุ คะ มาฮาล ในเมืองอัมริตซาร์ ท่านเป็นลูกชายคนสุดท้องของท่านคุรุ หริโควินท์และท่าน บิบิ นานกิ ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1633 ท่านได้สมรสกับท่าน มาตา กุจยริ ยิ ซึ่งเป็นลูกสาวของท่านลาล จันทร์ คาทรี และมีลูกชาย 1 คน คือ ท่าน โฆบินด์
                         ท่าน คุรุ หริโควินท์ ไม่ได้เลือกที่จะแต่งตั้งให้ท่าน เต๊ก บาฮาดูร ยิ ขึ้นเป็นพระศาสดา เพราะว่า ชาวซิกข์ต้องการผู้นำ ซึ่งท่าน เต๊ก บาฮาดูร ยิ คิดว่าท่านยังไม่พร้อมสำหรับหน้าที่นี้ในขณะนั้น ทำให้ท่าน คุรุ หริโควินท์ ได้เลือก ท่าน คุรุ หริไร ซึ่งเป็นหลานของท่านขึ้นเป็นพระศาสดาต่อจากท่านแทนและต่อมาท่าน คุรุ หริไร ก็ได้เลือกท่าน คุรุ หริกฤษัน ขึ้นเป็นพระศาสดาองค์ต่อมา ซึ่งเมื่อ ท่าน คุรุ หริกฤษัน ได้ล้มป่วยลงในเมืองเดลฮีใน ปี ค.ศ. 1664 และก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ท่านได้กล่าวบอกไว้ว่า คนที่จะได้ขึ้นเป็นพระศาสดาองค์ต่อจากท่าน คือ “ท่าน บาบา บาคาลา” ซึ่งหมายถึง ท่าน คุรุเตฆพทุร์

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s