คุรุ อังฆัต

คุรุ อังฆัต

angadoriginal 

คุรุ อังขัด เดว ยิ

(อายุขัย: 1504 – 1552 & ครองราชย์: 1539 – 1552)

                                 ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ได้แต่งตั้งให้ ท่าน หบาย เลห์น่า ขึ้นเป็นพระศาสดาของศาสนาซิกข์ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1539 ซึ่งต่อมาท่านได้เปลี่ยนชื่อเป็น คุรุ อังขัด เดว ยิ นั่นเอง
                                 ท่าน หบาย เลห์น่า เกิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1504 ที่หมู่บ้านมัตเต-ดิ-ไซราน ในเมืองฟิโรซปูร ซึ่งต่อมาครอบครัวของท่านได้ย้ายมาอยู่ในเมืองคัดปูร พระบิดาของ ท่าน หบาย เลห์น่า มีพระนามว่า ศรี เฟอรู มาล ยิ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำผู้มีจิตใจเมตตา พระมารดาของท่าน หบาย เลห์น่า มีพระนามว่า มาตา ซับหราย ยิ และต่อมาในปี ค.ศ.1519 ท่าน หบาย เลห์น่า ก็ได้สมรสกับท่าน ศรี ขีวิ ยิ และต่อมามีลูกชาย 2 คน คือ ดาโส และ ดาโธ และมีลูกสาว 2 คน คือ อัมโร และ อโนขิเช่นเดียวกับพระบิดาของท่าน ท่าน หบาย เลห์น่า ก็เป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในเทพพระเจ้า “พระแม่ดุรกา” เป็นอย่างยิ่ง ท่านจะร่วมเดินทางกับพระบิดาของท่านเพื่อไปร่วมนมัสการพระแม่เจ้ายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สม่ำเสมอทุกปี และในการเดินทางครั้งหนึ่ง ท่าน หบาย เลห์น่า ก็ได้พบกับ ท่าน หบาย โจทธา ผู้ซึ่งกำลังร้องเพลงสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไพเราะและเป็นที่น่าประทับใจยิ่งนัก เมื่อ ท่าน หบาย เลห์น่า ได้สอบถามดูก็ได้ความว่าเพลงร้องสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้านี้เป็นเพลงที่ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ เป็นผู้แต่งขึ้น ท่าน หบาย เลห์น่า จึงได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยม ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ที่เมืองการ์ตาร์ปูร ในที่สุด ท่าน หบาย เลห์น่า ก็ได้มาพบกับ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ เมื่อท่านมีอายุได้ 27 ปี และได้เลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ อย่างเคร่งครัด และท่านได้เลิกเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อเดิมของท่านตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
                                 หลังจากที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อเผยแผ่ศาสนาซิกข์ตามคำสั่งของ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาซิกข์เป็นยิ่งนัก ท่านจึงได้หวนกลับไปหา ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ที่เมืองการ์ตาร์ปูร และได้ปรนนิบัติรับใช้ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ด้วยความจริงใจและศรัทธาอันแรงกล้า และได้ผ่านการทดสอบที่นับครั้งไม่ถ้วน ในที่สุด ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ก็ได้แต่งตั้งให้ท่านขึ้นเป็นพระศาสดาและได้ตั้งชื่อให้ท่านว่า คุรุ อังขัด เดว ยิ เพื่อเป็นผู้รับช่วงต่อจากท่านใน ปี ค.ศ.1539 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ได้เสียชีวิตลง

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s