คุรุ อมรทาส

คุรุ อมรทาส

amardasoriginal

คุรุ อมรทาส
(อายุขัย: 1479 – 1574 & ครองราชย์: 1552 – 1574)

                                   ท่าน คุรุ อมรทาส เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1479 ที่หมู่บ้านบาซาร์เก ซึ่งตั้งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอัมริตซาร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร พระบิดาของท่านมีพระนามว่า ศรี เตจ บาน ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าชาวนา พระมารดาของร์ดูร พร้อมกับหลานสาว บิบิ อัมโร เมืองนี้คือเมืองที่ ท่าน คุรุ อังขัด เดว ยิ ได้พำนักอาศัยอยู่เพื่อเผยแผ่ศาสนาซิกข์ในขณะนั้นนั่นเอง เมื่อไปถึงที่นั่น ท่าน คุรุ อมัรดาส ยิ ก็ได้ก้มลงกราบแทบเท้าของ ท่าน อังขัด เดว ยิ เพื่อขอให้ท่านยอมรับตนในฐานะลูกศิษย์ที่นอบน้อมของท่าน ท่าน คุรุ อมรทาส ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้ ท่าน คุรุ อังขัด เดว ยิ ด้วยจิตใจที่ยึดมั่นและศรัทธาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 12 ปีทีเดียว
                                  ท่าน คุรุ อมรทาส ได้พบกับสัจธรรมและแสงสว่างในชีวิต ด้วยการชี้นำจากท่านคุรุ อังขัด เดว ยิ ที่เมืองดาร์ดูร ใน ปี ค.ศ. 1541 ซึ่งต่อมาใน ปี ค.ศ. 1552 ท่านคุรุ อังขัด ก็ได้ส่งมอบหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่ได้รับมาจาก ท่านคุรุ นานัก ให้แก่ ท่านคุรุ อมรทาส  เพื่อให้ท่านเป็นผู้ชี้นำแสงสว่างแห่งชีวิตมาให้กับเราทุกคนต่อไป ด้วยการแต่งตั้งให้ท่านคุรุ อมรทาส ขึ้นเป็นพระศาสดาองค์ที่ 3 ของศาสนาซิกข์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านมีพระนามว่า มาตา ลักษมี ยิ และท่านได้สมรสกับท่าน บิบิ ราม กอร์ ยิ และต่อมามีลูกชาย 2 คน คือ โมฮริ และ โมฮัน และมีลูกสาว 2 คน คือ ดาณิ และ บาณิ
                                   ท่านเป็นผู้ที่เคยเคร่งศาสนาฮินดูนิกายเวชชานาไวท์อย่างมาก ท่านได้เดินทางไปแสวงบุญและปฏิบัติพีธีกรรมทางศาสนาฮินดูและการถือศีลอดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อท่านมีอายุประมาณ 55 ปี ท่านก็ได้ยินหลานสาวของท่านที่มีชื่อว่า บิบิ อัมโร ร้องเพลงสวดมนต์ขอพรและสรรเสริญพระเจ้าของ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ ในทันทีทันใดนั้นท่านก็ได้ตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางไปยังเมืองคา

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s