คุรุ หริโควินท์

คุรุ หริโควินท์

hargobindji

คุรุ หริโควินท์
(อายุขัย: 1595 – 1644 & ครองราชย์: 1606 – 1644)

                        ท่านคุรุ หริโควินท์ เกิดที่หมู่บ้านวาดาลิในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1595 ท่านเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของท่านคุรุ อรชุนเทพ ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นพระศาสดาตั้งแต่อายุ 11 ขวบ ในขณะที่ กษัตริย์ ยีฮังกีร กำลังตามจับ ท่านคุรุ อรชุนเทพ ไปกักขังไว้ในเมืองลาฮอร์ ท่านคุรุ หริโควินท์ มีลูกชาย 5 คน คือ ท่านกุรดิทตะ ท่านสุรัช มาล ท่านอนิ หราย ท่านอตัล หราย และท่านเต๊ก บาฮาดูรท่าน คุรุ อรชุนเทพ ได้สอนท่าน คุรุ หริโควินท์ ทั้งความรู้ทางภาษาและทางศาสนา นอกจากนี้ยังสอนให้ท่านหัดขี่ม้า ฝึกใช้อาวุธ สอนความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ แพทยศาสตร์ การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการดูแลชุมชน ท่าน บาบา บุดดา ได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนความรู้ทางด้านศาสนาให้แก่ ท่าน คุรุ หริโควินท์ ส่วนวิชาอื่นๆ นั้น ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะเป็นอาจารย์ในพิธีแต่งตั้งให้ท่าน คุรุ หริโควินท์ ขึ้นเป็นพระศาสดา ท่านได้ประกาศยกเลิกการสวมใส่ผ้าแซหลิ (ผ้าที่ใช้โพกศีรษะ) ซึ่งเป็นประเพณีการสวมใส่มาตั้งแต่สมัยของ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ หากแต่ประกาศให้มีการพกดาบประจำตัวแทน ท่าน บาบา บุดดา ไม่เคยถือดาบมาก่อน จึงได้สะพายดาบให้ท่าน คุรุ หริโควินท์ ผิดด้าน ท่าน คุรุ หริโควินท์ จึงสั่งให้นำดาบอีกอันหนึ่งมาให้ท่านแล้วกล่าวว่า “เราจะสะพายดาบทั้ง 2 อัน คือ ดาบแห่งพลังอำนาจ (Shakti) และดาบแห่งแสงสว่าง (Bhakti)” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ 2 อย่างของท่าน คุรุ หริโควินท์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นพระศาสดาใน ปี ค.ศ. 1606 ต่อมาก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่ในเมืองอัมริตซาร์ คือ วัดอกาล ตาคัธ ซึ่งวัดนี้จะออกแบบให้มีด้านหน้าหันเข้าหาวัดฮัรมันดิร ซาฮิบ (วิหารทองคำ) พอดี และท่าน คุรุ หริโควินท์ จะอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อดูแลและเผยแผ่หลักธรรมและคำสอนของศาสนาซิกข์ต่อไป
                           ท่าน คุรุ หริโควินท์ รู้ดีว่าเราชาวซิกข์จะต้องไม่นิ่งดูดายต่อเอกราชที่พวกเรามีอยู่ หากแต่ควรจะต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแรงเพื่อปกป้องเอกราชของตนต่อไป ท่านส่งเสริมให้ชาวซิกข์ทุกคนฝึกฝนทางด้านวิชาทหาร และมีการแจกพาหนะคือม้าและอาวุธคือดาบให้แก่ชาวซิกข์ที่สนใจ ชาวซิกข์จะต้องไม่เพียงแต่ตั้งมั่นศรัทธาและสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าหากแต่จะต้องฝึกหัดตน เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ให้ได้ด้วย ต่อมาไม่นานนัก ท่านคุรุ หริโควินท์ ก็สามารถสร้างกองกำลังกองทัพทหารม้าได้มากกว่า 1,000 คน แต่อย่างไรก็ตาม ท่าน คุรุ หริโควินท์ ก็ยังคงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของท่านอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็คือ การร้องเพลงสวดมนต์สรรเสริญและขอพรจากพระเจ้าในตอนเช้ามืดของทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s