คุรุ หริกฤษัน

คุรุ หริกฤษัน

harkrishan

 คุรุ หริกฤษัน
(อายุขัย: 1656 – 1664 & ครองราชย์: 1661 – 1664)

                   คุรุ หริกฤษัน เกิด ใน ปี ค.ศ. 1656 ในอำเภอกีรัตปูร ในเมืองโฮเชียปูร พระบิดาของท่านคือ ท่าน คุรุ หริไร พระศาสดาองค์ที่ 7 และพระมารดาของท่านคือ ท่าน มาตา กฤษ์ชั่น กอร์ ยิ ส่วนลูกชายคนโตของท่าน คุรุ หรืไร ซึ่งก็คือ ท่าน ราม หราย นั้นได้แยกทางออกไปและไปผูกมิตรภาพกับศัตรูของท่าน คุรุ หริไร ในเมืองเดลฮี ดังนั้น ท่านจึงไม่ได้รับการพิจารณาให้รับตำแหน่งท่านพระศาสดา ดังนั้น ใน ปี ค.ศ. 1661 ท่าน คุรุ หริไร จึงได้แต่งตั้งให้ท่าน หริกฤษัน ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง 5 ขวบเท่านั้น ขึ้นเป็นพระศาสดา เพื่อเป็นตัวแทนท่านและคอยชี้นำทางสว่างให้กับชาวซิกข์ทุกคนต่อไปท่านคุรุ หริกฤษัน ได้ยึดถือคุณธรรมที่สำคัญ คือ การอุทิศตน และการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ท่านได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามอย่างท่านพระศาสดาองค์ก่อนทั้งหลายอย่างเต็มความสามารถ
                  ท่าน คุรุ หริกฤษัน ยิ ได้ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมากมาย และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลูกศิษย์ของท่านพ้นจากทุกข์โศกและความกังวลใจทั้งปวง ครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านคุรุ หริกฤษัน ได้พักอาศัยอยู่ในเมืองเดลฮี ระหว่างการเดินทางไปเผยแผ่หลักธรรมและคำสอนของศาสนาซิกข์นั้น ท่านได้จ้องมองเพื่อให้พร (Darshan) แก่เด็กๆ ที่มากราบนมัสการท่าน เป็นผลทำให้พ่อแม่ของเด็กๆ เหล่านั้นหายจากการเจ็บป่วย และกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขอีกครั้ง ดูเหมือนว่าความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานของพวกเขาได้หายไปในทันที ที่ ท่าน คุรุ หริกฤษัน ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา
                  ท่านคุรุ หริกฤษัน ได้เสียชีวิตลงเมื่อท่านมีอายุได้เพียง 8 ขวบเท่านั้น ใน ปี ค.ศ. 1664 ถึงแม้ว่าท่านจะยังเป็นเด็ก แต่ท่านก็สามารถท่องจำบทเพลงสวดมนต์สรรเสริญ และขอพรจากพระเจ้าของท่านพระศาสดาองค์ก่อนหน้านี้ได้อย่างดี และสามารถร้องบทเพลงเหล่านั้นได้อย่างไพเราะมากทีเดียว ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นพระศาสดา ท่านก็ได้รับแสงสว่างจาก ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ เพื่อช่วยเหลือและชี้นำหนทางสู่แสงสว่างให้แก่เราทุกคน ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลง ท่านได้บอกกับพระมารดาของท่านว่า พระศาสดาองค์ต่อจากท่านนั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองบาคาลา ซึ่งก็คือ ท่าน คุรุ เต๊ก บาฮาดุร ยิ ผู้ซึ่งได้ไปพำนักพักอาศัยอยู่ในเมืองนั้น
อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%99/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s