คุรุ รามทาส

คุรุ รามทาส

ramdasoriginal

คุรุ รามทาส
(อายุขัย: 1534 – 1581 & ครองราชย์: 1574 – 1581)

                                  ท่าน คุรุ รามทาส (เดิมคือท่านเจทธา) เกิด ใน ปี ค.ศ. 1534 ในหมู่บ้าน จูนา มันดิ ในเมืองลาฮอร์ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน) พระบิดาของท่าน คือ ท่าน ศรี ฮารดาส ยิ และพระมารดาของท่าน คือ ท่าน มาตา ดายา กอร์ ยิ ท่านได้สมรสกับท่าน บิบิ บาณิ ยิ และมีลูกชาย 3 คน คือ ท่าน ปริทริ จันทร์ ท่านมหาเดว และ ท่านอัรยัน เดว
                                 การอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และการถ่อมตัว เป็นคุณธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของ ท่าน คุรุ อังขัด เดว ยิ และ ท่าน คุรุ อมรทาส ยิ ท่านได้ผ่านการทดสอบที่เคร่งครัดมากก่อนที่ท่านจะได้รับการยอมรับเป็นลูกศิษย์ของท่านพระศาสดาต่างๆ จนท่านได้รับตำแหน่งเป็นพระศาสดาในที่สุด ท่าน คุรุ รามทาส ยิ ก็เช่นกัน ท่านได้สูญเสียพระมารดาของท่านไปตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กทารก และพระบิดาของท่านก็ได้จากท่านไปตั้งแต่ตอนที่ท่านมีอายุเพียง 7 ขวบ ถึงแม้ว่าท่านจะยังเป็นเพียงเด็กน้อย แต่ท่านก็ยังพยายามปลอบท่านย่าของท่านให้หยุดเศร้าโศกเสียใจ ท่านได้เติบโตในเมืองบาซาร์เก และครองชีพด้วยการเป็นพ่อค้าเข็นรถขายเมล็ดถั่วต้ม
                                ท่านคุรุ อมรทาส  ได้สังเกตท่านมาตั้งแต่นั้น  ด้วยการเป็นลูกค้าอุดหนุนและก็ได้รับการต้อนรับที่น่าประทับใจตลอดมาเมื่อท่านคุรุ อมรทาส ยิ ได้ย้ายไปยังเมืองโกอิงวัล ท่านเจทธาก็ได้เดินทางไปด้วย และในเวลาต่อมาท่านก็ได้แต่งงานลูกสาวท่าน คือ ท่าน บิบิ บาณิ ให้กับ ท่านเจทธาท่าน หบาย เจทธา ได้ทำตามที่ท่าน คุรุ อมรทาสาส ยิ สั่ง คือได้สร้างเมืองในสถานที่ที่ท่าน คุรุ อมรทาส ยิ ได้บอกไว้ต่อมาที่นี่ได้ถูกเรียกว่าคุรุ-จักร และต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อของเมืองรามดาสปูระ และต่อมาเมื่อท่านได้ก่อสร้างบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา สถานที่นี้ก็ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อเมืองอัมริตซาร์ ซึ่งแปลว่า “บ่อน้ำแห่งความอมตะ” จนมีคนกล่าวขานกันว่า “การได้ลงไปอาบน้ำในบ่อน้ำของ ท่าน คุรุ รามทาส ยิ นี้ เปรียบเสมือนกับได้ล้างบาปทั้งหมดให้หมดสิ้นไป” เมืองอัมริตซาร์นี้ก็ยังคงเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความสำคัญต่อศาสนาซิกข์อยู่จนกระทั่งวันนี้
                                การทุ่มเทปรนนิบัติรับใช้ท่านพระศาสดาด้วยความศรัทธาและจริงใจของ ท่าน หบาย เจทธา นี้ทำให้ ท่าน คุรุ อมรทาส ยิ ชื่นชมยินดียิ่งนัก จนในที่สุด ใน ปี ค.ศ. 1574 ท่านก็ได้ส่งมอบหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ท่าน คุรุ รามทาส ยิ และได้แต่งตั้งให้ท่านขึ้นเป็นพระศาสดา เพื่อให้ท่านเป็นผู้ชี้นำแสงสว่างแห่งชีวิตให้กับเราชาวซิกข์ทุกคนต่อไป

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s