คุรุ นานัก เดว ยิ

คุรุ นานัก

nanakoriginal

 คุรุ นานัก เดว ยิ
(อายุขัย: 1469 – 1539 & ครองราชย์: 1469 – 1539)

                            คุรุ นานัก เดว ยิ เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ขึ้นมา ซึ่งเกิดเมื่อปี ค.ศ.1469 ในหมู่บ้าน หราย-บอย-ดิ ตัลวันดิ (ในปัจจุบัน คือ หมู่บ้าน นันกาน่า ซาฮิบ โดยเมืองนี้ได้ถูกตั้งชื่อตามชื่อของคุรุ นานัก เดว ยิ นั่นเอง) อำเภอเชคุปูระ ห่างจากเมืองลาฮอร์ (ประเทศปากีสถาน) ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 65 กิโลเมตร วันคล้ายวันเกิดของท่าน คุรุ นานัก ซาฮิบ จะตรงกับวัน การ์ติก ปูรันมาชิ ซึ่งก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือนการ์ติก (ช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) พระบิดาของท่าน คุรุ นานัก ซาฮิบ มีพระนามว่า เมทธา กัลหยัน ดาส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในนาม เมทธา กาลู ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรประจำอำเภอ พระมารดาของท่าน คุรุ นานัก ซาฮิบ มีพระนามว่า มาตา ธริพ-ตา ยิ ซึ่งเป็นผู้ซึ่งเคร่งครัดในทางศาสนาเป็นอย่างยิ่ง และท่าน คุรุ นานัก ซาฮิบ มีพี่สาว ซึ่งมีพระนามว่า เบบิ นานกิ ผู้ซึ่งรักและเอ็นดูท่าน คุรุ นานัก ซาฮิบ เป็นอย่างมากด้วย

อ้างอิง

http://findthedream.wordpress.com/%E0%B8%A1-6-1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s