มหาวิทยาลัยปิด(รัฐบาล)

มหาวิทยาลัยปิด คือ มหาวิทยาลัยที่ต้องสอบเข้าไปศึกษาผ่านทางระบบแอดมิชชั่น ซึ่งตรงข้ามกับระบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดรับนักศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งมีทั้งของรัฐและ เอกชน

มหาวิทยาลัยปิดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,เป็นต้น

การตัดแต้มของมหาวิทยาลัยปิด จะเป็นไปตามความต้องการของผู้สอนในแต่ละรายวิชา แต่ระบบโดยทั่วไปที่ใช้กันคือ ระบบ 8 เกรด โดยใช้ตัวอักษรแทนเกรดต่างๆ การตัดแต้มคะแนนเป็นเกรดนั้นอาจใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้สอน หรือที่เรียกกันว่า อิงเกณฑ์ และระบบ ที-สกอร์(T-Score)ซึ่งประเมินจากค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน หรือที่เรียกกันว่า อิงกลุ่ม ซึ่งอาจจะมีการตัดแต้มโดยอ้างอิงหลักใดหลักหนึ่งหรือทั้งสองหลักผสมกันก็ได้

ตัวอักษรใช้แทนเกรดต่างๆ ที่นิยมโดยทั่วไปมีดังนี้

A เกรด 4 (ดีเยี่ยม)

B+ เกรด 3.5 (ดีมาก)

B เกรด 3 (ดี)

C+ เกรด 2.5 (ค่อนข้างดี)

C เกรด 2 (พอใช้)

D+ เกรด 1.5 (อ่อน)

D เกรด 1 (อ่อนมาก)

F เกรด 0 (ตก)

อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s