8 อาชีพมีรายได้เป็นแสน

 ผลสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2552 พบ 8 อาชีพ ที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน ‘อาชีพนักบิน’ เงินเดือนสูงที่สุด นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดปี 2552 พบว่าอาชีพที่มีรายได้เกิน 1 แสนบาท/เดือน

มี 8 อาชีพ ประกอบด้วย

     1.อาชีพนักบิน 2.41 แสนบาท
     2.วิศวกรเหมืองแร่และนักโลหะการ2.35 แสนบาท 
     3.ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.53 แสนบาท 
     4.กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1.38 แสนบาท
     5.ผู้พิพากษา 1.21 แสนบาท 
     6.อาชีพสถาปนิก 1.17 แสนบาท 
     7.ผู้บริหารองค์การนายจ้าง-ลูกจ้าง 1.06 แสนบาทและ 
     8.วิศวกรเคมี 1.05 แสนบาท

          ส่วนอาชีพที่มีรายได้ระหว่าง 6 หมื่น-1 แสนบาท มี 12 อาชีพ อาทิ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้า 8.5 หมื่นบาทนักคณิตศาสตร์ 7.3 หมื่นบาท ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการบริการทางธุรกิจ 7 หมื่นบาท แพทย์ 6.9 หมื่นบาทผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านผลิต6.7 หมื่นบาท ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา6.4 หมื่นบาท ผู้จัดการทั่วไป 6.2 หมื่นบาทข้าราชการอาวุโส 6.2 หมื่นบาท เป็นต้น

อ้างอิง

http://www.theedupark.com/education/education_view.aspx?ArticleID=1001858

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s