10 คณะทางเลือก

จะเรียนปริญญาตรีทั้งทีเรียนอะไรที่เหมาะกับตัวเองไม่ดีกว่าหรือ? ในเมื่อเราต้องอยู่กับมันไปทั้งชีวิต คณะเด่นเน้นม.ดังน่ะมันเอ้าท์แล้ว เหล่านี้เป็นตัวอย่าง 10 คณะและสาขาวิชานอกกระแส แต่มีดีแน่ๆ ฝากให้เป็นตัวเลือก เชื่อว่าต้องใช่และไม่ไกลเกินเอื้อม

อ้างอิง

http://www.theedupark.com/education/education_view.aspx?ArticleID=1001485

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s