รับตรงต้องใช้คะแนน GAT/PAT ยื่นหรือไม่??

  ระบบรับตรงจะใช้คะแนน GAT/PAT หรือไม่ ต้องดูที่ระเบียบการของคณะที่เปิดรับค่ะ เพราะบางมหาวิทยาลัยก็จัดสอบเอง บางมหาวิทยาลัยก็จะใช้คะแนน GAT/PAT ร่วมด้วย แต่ถ้าใช้ ก็จะสามารถใช้ได้แค่คะแนน GAT/PAT รอบเดือนตุลาคมเท่านั้นค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s